Positionering nieuw restaurantplatform KleinePorties

Opdrachtgever:

KleinePorties

De Vraag

Het inspiratie- en restaurantplatform KleinePorties is ontstaan vanuit de intrinsieke drijfveer om restaurants zichtbaar te maken die kleine gerechten serveren en deze te verbinden met een grote groeiende doelgroep van miljoenen kleine eters. Daarnaast inspireert het platform restaurants dat het aanbieden van kleine gerechten bijdraagt aan het tegengaan van voedselverspilling en omzetverspilling als ook het ondersteunen van een leeftijl. Om dit bedrijf te positioneren in de markt, kreeg C-idee de opdracht om marktonderzoek te doen naar de doelgroep, het diverse marktaanbod van restaurantplatformen om zo tot een bedrijfsconcept te komen. C-idee heeft op basis van de kernwaarden en doelstellingen het logo, de huisstijl en de website ontwikkeld. In samenwerking met Ziemo is er hard gewerkt aan de vindbaarheid van het platform.

Expertises:

Marktonderzoek, conceptontwikkeling, strategie en huisstijl

Vakgebieden:

Marketingcommunicatie,  interne communicatie, externe communicatie en grafische vormgeving

Ontwikkelde communicatiemiddelen